Betekenis ….


rouw werk

Steeds meer en vaker ontdekken wij dat het begrip ‘Betekenis’ centraal staat en komt te staan.
Of het nu gaat om Betekenis geven, krijgen, hebben, zoeken, vinden, ……?

Wanneer je eigen regie hebt in je (loopbaan)ontwikkeling, heeft dat natuurlijk sterk de voorkeur. Noem het pre-mobiliteit, preventie, duurzame inzetbaarheid. Wanneer je ontdekt welke talenten, kwaliteiten en krachten je bezit om opnieuw betekenis te vinden, bevordert dat je mentale en fysieke veerkracht. Herkenning, erkenning en nieuwsgierigheid zijn sleutelwoorden in het vinden van betekenis.

Je kent het waarschijnlijk wel, werknemers, die moeite hebben de draad weer op te pakken en/of niet goed (genoeg)functioneren. Die de weg naar de toekomst moeilijk kunnen vinden en uit balans zijn, niet lekker in hun vel zitten, emoties ervaren die ze niet goed kunnen plaatsen. Lichamelijke/mentale klachten hebben die tot mindere prestaties en/of tot verzuim leiden. Of wel weten wat ze zouden willen maar niet weten hoe? Aanleiding kan zijn een ontslag, verschijnselen van burn-out, een reorganisatie, re-integratie, ambitie en behoefte aan verandering, van werk naar werk en/of bij afname van gezondheid.

Onze expertise ligt in het begeleiden van medewerkers die dreigen vast te lopen op het werk omdat er veranderingen plaatsvinden. Doel is deze gevoelens een plek te geven en daarmee ruimte te maken voor de oriëntatie op een volgende (loopbaan)stap.

Wij begeleiden en trainen om inzicht te krijgen op wat de verandering teweeg brengt. Als uitgangspunt gebruiken we De Transitiecirkel. De transitiecirkel beschrijft uit welke stappen een veranderingsproces bestaat, hoe invloed uit te oefenen en wat daarvoor nodig is. Weer regie krijgen en vitaal en met plezier aan het werk zijn, blijven en/of gaan.

Onze begeleidingsvormen bestaan uit:

  • Individueel traject, 3 tot 4 gesprekken.
  • Training/workshop samen met anderen al dan niet in teamverband.

Herstel en Betekenis geven rondom werk.

Herstel en Betekenis geven rondom werk raakt fundamentele behoeftes zoals veiligheid, status, zekerheid, zelfvertrouwen en erbij horen.
Wij ervaren dat werken aan herstel en verwerking/loslaten tegelijkertijd een positief en helpend effect heeft op het gebied van carrièreontwikkeling en gevoel van welzijn. Bewustwording over wat opnieuw betekenis moeten geven doet, wat de medewerker daarin zou willen en wat daar vervolgens voor nodig is, zijn helpend in het proces. Begrip, nieuwsgierig zijn en vertrouwen, zijn hierin belangrijke elementen. En handvatten in handen krijgen om mee aan het werk te gaan. Herstel en Betekenis geven lijkt elkaar te bijten, maar is dat wel zo? Aandacht en erkenning voor beiden activeert, inspireert en motiveert het herstel om juist met vertrouwen voorwaarts te gaan. Een volgende stap wordt sneller, vitaler en beter gemaakt.