Betekenis ….


rouw werk

Steeds meer en vaker ontdekken wij dat het begrip ‘Betekenis’ centraal staat en komt te staan.
Of het nu gaat om Betekenis geven, krijgen, hebben, zoeken, vinden, ……?

Wanneer je daarin eigen regie hebt, heeft dat natuurlijk sterk de voorkeur. Noem het pre-mobiliteit.
Wanneer je door welke omstandigheden ook, gedwongen bent om opnieuw betekenis te vinden, kan het ervaren verlies zwaar wegen. Herkenning en erkenning zijn sleutelwoorden in het vinden van betekenis.

Je kent het waarschijnlijk wel, werknemers, die moeite hebben de draad weer op te pakken en/of niet goed (genoeg)functioneren. Die door het ervaren verlies de weg naar de toekomst moeilijk kunnen vinden en uit balans zijn, niet lekker in hun vel zitten, emoties ervaren die ze niet goed kunnen plaatsen. Lichamelijke of mentale klachten hebben die tot mindere prestaties en/of tot verzuim leiden.
Aanleiding van het verlies kan zijn een ontslag, een reorganisatie, re-integratie, van werk naar werk, bij afname van hun gezondheid.

Onze expertise ligt in het begeleiden van medewerkers die dreigen vast te lopen op het werk omdat er (ingrijpende) veranderingen plaatsvinden.
Doel is deze gevoelens een plek te geven en daarmee ruimte te maken voor de oriëntatie op een volgende loopbaanstap.

Wij begeleiden en trainen om inzicht te krijgen op wat de verandering teweeg brengt. Als uitgangspunt gebruiken we De Transitiecirkel.
De transitiecirkel beschrijft uit welke stappen een veranderingsproces bestaat, hoe invloed uit te oefenen en wat daarvoor nodig is.
Weer regie krijgen en vitaal en met plezier aan het werk zijn, blijven en/of gaan.
Herstel en verlies daagt uit, inspireert en geeft vertrouwen om een nieuwe stap te maken.

Onze begeleidingsvormen bestaan uit:

  • Individueel traject, 3 tot 4 gesprekken.
  • Training/workshop samen met anderen al dan niet in teamverband.

Herstel en Betekenis geven rondom werk.

Herstel en Betekenis geven rondom werk raakt fundamentele behoeftes zoals veiligheid, status, zekerheid, zelfvertrouwen en erbij horen.
Wij ervaren dat werken aan herstel en verwerking/loslaten tegelijkertijd een positief en helpend effect heeft op het gebied van carrièreontwikkeling en gevoel van welzijn. Bewustwording over wat opnieuw betekenis moeten geven doet, wat de medewerker daarin zou willen en wat daar vervolgens voor nodig is, zijn helpend in het proces. Begrip, nieuwsgierig zijn en vertrouwen, zijn hierin belangrijke elementen. En handvatten in handen krijgen om mee aan het werk te gaan. Herstel en Betekenis geven lijkt elkaar te bijten, maar is dat wel zo? Aandacht en erkenning voor beiden activeert, inspireert en motiveert het herstel om juist met vertrouwen voorwaarts te gaan. Een volgende stap wordt sneller, vitaler en beter gemaakt.