Individueel


verliescirkel en mannetjes

Je kunt bij ons terecht via je werkgever, huisarts, een loopbaancoach en/of op eigen initiatief.

We horen vaak de opmerking:“Deze medewerker heeft eerst wat anders nodig in plaats van aan de slag te gaan met zijn/haar toekomst”

In 3 tot 4 afspraken gaan wij met je in gesprek. We kijken daarbij goed naar wat er speelt en wat je nodig hebt. Er is ruimte voor jouw verhaal.

Voor medewerkers die op zoek zijn naar (ander) werk en ervaren dat verlies van hun oude baan nog impact heeft/ een rol speelt in het vinden van een nieuwe baan.

Programma
De Transitiecirkel gebruiken we als uitgangspunt. Elke verandering gewenst of ongewenst houdt in dat je ergens afscheid van hebt te nemen. Hoe doe je dat of hoe heb je dat gedaan, hoe verwerk je dat en welke betekenis geef je daaraan? Er vindt een slingerbeweging plaats tussen herstel en verlies. De ene dag doe je vol goede moed een aantal sollicitaties de deur uit en heb je een inspirerend netwerkgesprek, de andere dag lukt het je niet goed om de dag te starten en positief te zijn. Met welke emoties van jezelf kom je dan in aanraking? Emoties hebben een functie, door er aandacht en erkenning voor te hebben creëert ruimte voor meer helpende gevoelens, gedachten en gedrag. Met die elementen gaan we actief aan de slag.

Resultaat
Inspiratie opdoen en invloed ervaren om een vitale stap te kunnen maken in het proces van werk vinden.

Voor meer informatie mail naar info@psc-tkan.nl of bel ons.