Uw Verander Vermogen


Hoe kan je als team de beweging maken die de teamleden nodig hebben om mee te veranderen?.

Belangrijk daarin zijn vaardigheden zoals: Nieuwe trends, ontwikkelingen en kansen absorberen en daar adequaat op kunnen handelen. Openstaan voor veranderingen, samenwerking zoeken met andere disciplines en mensen binnen en buiten je organisatie. Creatief en inspirerend werken.

Om wendbaar te worden, om in beweging te komen, dient er naar onze mening een balans te zijn in de aandacht op:

 • Wat is mijn Verlangen? Wat is mijn wens, droom, wat wil ik leren, doen, zijn?
 • Waarmee wil ik mij Verbinden? Waar(mee) en met wie voel ik mij vertrouwd?
 • Wat heb ik los te laten? Afscheid, onzekerheid, (her)ontdekken van jouw eigenheid.

 
In een actieve workshop gaan wij met de deelnemers aan de hand van bovenstaande vragen aan de slag.
Het doel is om je te laten ervaren hoe jij de regie voert, hoe jij achter het stuur zit van jouw loopbaan, van jouw vermogen om (mee) te veranderen. Leren (mee) veranderen betekent het behendig kunnen schakelen tussen jouw verlangens, verbondenheid en eigenheid (autonomie). Soms hebben we daar keuzevrijheid in, soms overkomen ons ook situaties waar we mee te dealen hebben. Hoe doe je dat? Hoe kun je dat doen?

Elke verandering begint met bewustwording.

De workshop is bedoeld om te onderzoeken en handvatten aan te reiken bij:.

 • Horen, zien en ervaren wat je kunt doen om wendbaar te zijn.
 • Weten wat je daarin nodig hebt.
 • Zien hoe anderen binnen jouw team dat doen en elkaar daarbij kunnen helpen en ondersteunen.

We nodigen de deelnemers uit om met eigen thema’s aan de slag te gaan, des te groter is het rendement van de workshop.
Om wendbaar te zijn is inzicht nodig. Dit inzicht draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling én de wisselwerking binnen het team.

“Doordat ik nieuwsgieriger ben naar mijzelf en mijn teamleden, merk ik dat ik makkelijker in gesprek ga met de ander. Ik breng mijzelf daarmee in beweging en ga met een nog groter plezier naar mijn werk”.

Het fundament van waaruit wij werken:.

 • Plezier hebben in/op je werk is belangrijk. (Ingrijpende) veranderingen kunnen demotiverend werken. Wij ervaren dat oprechte aandacht bijdraagt aan het sneller en beter hervinden van het plezier.
 • Deelnemers nemen zelf verantwoording voor hun leerproces.
 • Wij, de trainers, ondersteunen, begeleiden, prikkelen het proces om deze verantwoordelijkheid daadwerkelijk te zien en te nemen.
 • Ervaringsgericht leren in het ‘hier en nu’. Dus niet praten, maar doen. Door deze manier van werken leren de deelnemers effectiever en kunnen daarmee ook direct aan de slag.
 • Persoonlijke bewustwording en inzicht resulteert in zichtbare prestaties voor de organisatie.
 • Erkenning, herkenning en delen in een groep geeft een goede basis van waaruit verder gebouwd kan worden.
 • Er wordt gewerkt in een sfeer van openheid, eerlijkheid en veiligheid.