Functionerings‘team’gesprek


Hoe vergroot je de betrokkenheid bij de prestatie van je afdeling, team en medewerkers?

Dat doelen en plannen betekenis krijgen en gedragen worden door iedereen?Raften 3

Als manager of teamleider ben je veel tijd kwijt aan het voeren van functionerings-gesprekken. Wel nuttig want je wilt dat je team en je medewerkers optimaal functioneren. Meestal vinden de gesprekken 1 op 1 plaats. Is dit van oudsher zo of kies je daar heel bewust voor?

Met de 1 op 1– gesprekken loop je het risico dat binnen het team onduidelijk is welke afspraken er precies gemaakt zijn. Een ieder lijkt zijn/haar eigen taakstelling en doelen te krijgen. De inhoud van de gesprekken worden veelal via de informele weg binnen het team gedeeld. Dit zorgt voor onduidelijkheid en onrust. Volgens ons zorgt dit niet voor de juiste focus en bedding.

Voor ons hoeft je niet harder te werken. Je werkt immers al hard.

Wij denken dat je op sommige vlakken nog wel ‘verrassender’ kunt werken waarbij:

  • Openheid en duidelijkheid gecreëerd wordt over doelen en taakstelling.
  • Openheid en duidelijkheid gecreëerd wordt over het gezamenlijk functioneren.
  • Iedereen gezien en gehoord wordt over de ontwikkelingen van het team en de eigen ontwikkeling.
  • Ontwikkelingsdoelen en afspraken op team- en medewerkerniveau breed gedragen en gesteund worden.

Samen met je team, met jou en met je medewerkers tegelijk, het voeren van een functionerings ‘team’gesprek.

Wij vinden dit passen bij het werken met belangrijke waarden zoals transparantie, samen en vertrouwen.
Gezamenlijk verantwoording voelen en regie hebben over wat er op de werkvloer gebeurt, dit zichtbaar maken om vervolgens met duidelijke ontwikkeldoelen en afspraken een volgende stap in het functioneren te kunnen maken. Als team en als medewerker van het team. Gericht op de ontwikkeling van het team en op de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.

De training bestaat uit 2 dagdelen en een evaluatie.

Dagdeel 1:

  • Ervaren om samen in gesprek te zijn over het ‘team’ functioneren.
  • Ervaren om daarin positie te nemen.
  • Herkennen en erkennen van wat speelt en uitspreken wat je nodig hebt.

Dagdeel 2:

  • Leren reflecteren op teamniveau.
  • Actief leren hoe je samen doelstellingen kunt realiseren.
  • Herkennen hoe een team stappen kan maken en weten wat daar voor nodig is naar (nog) beter gedrag