Veerkracht bij Verlies


draaglast draagkracht
Zorg voor de medewerker, manager en het team rondom verlies is belangrijk.
Het herstel verloopt sneller, kost minder geld en is bepalend voor het behouden van werkplezier en welbevinden.

Verlies en (ingrijpende) veranderingen horen bij het leven. Dit kan verlies zijn van een dierbare, van gezondheid, door echtscheiding, verlies van een team/functie/collega of een baan door reorganisatie.
Het verwerken van het verlies is een belangrijke taak die we allemaal te doen hebben.

Veerkracht ontwikkelen bij verlies heeft te maken met de balans tussen draagkracht en draaglast.
Draagkracht bestaat uit energiegevers en draaglast bestaat uit energievreters.
Is deze balans verstoord, dan ontstaat er weerstand en ongemak; de hakken of kop in het zand, het bijltje erbij neer, op de barricade.

Aan het vergroten van de draagkracht besteden we veelal voldoende aandacht.
Aan het verminderen van de draaglast nauwelijks. Wij doen dit wel!

Resultaat:
* Inzicht en bewustwording op wat verlies kan doen m.b.t. gevoelens, gedachten en gedrag op de werkvloer.
* In dialoog hierover creƫert ruimte en resulteert in meer perspectief ervaren en stappen kunnen maken.
* Gezonde afstemming behouden met medewerkers onderling en met leidinggevende.
* Dat medewerkers en managers zich gezien, gehoord en gesteund voelen in hun proces en niet uitvallen.
* De organisatie, het team en de medewerker vitaal blijft en de doelen weet te behalen.

Wij kennen 3 trajecten:
1. Coaching van de medewerker die verlies ervaart, individueel traject. 4 tot 5 afspraken inclusief intake. Elke afspraak duurt gemiddeld 1,5 uur.
2. Coaching van de leidinggevende, die verlies ervaart en/of de medewerkers hierin (nog)beter wil leren begeleiden, individueel traject, 4 tot 5 afspraken inclusief intake. Elke afspraak duurt gemiddeld 1,5 uur.
3. Begeleiding vanhet team waar verlies speelt. 3 bijeenkomsten van elk 3 uur. Bij meer dan 6 deelnemers komen wij met 2 begeleiders. Wij werken graag op een externe locatie.

Herstel en verlies kunnen prima samen oplopen, een win-win situatie.