In Coronatijd


Goedendag!
IM - Facebook omslag

We hopen van harte dat jij, je naasten en je medewerkers in goede gezondheid verkeren.

Een relatie van ons gaf aan behoefte te hebben om de medewerkers in haar organisatie extra te willen ondersteunen.
Zij vroeg ons, in samenwerking met haar, een aanbod te doen voor hen.

Onderstaand schrijven is daarvan het resultaat, zij heeft dit intern doorgestuurd aan haar medewerkers.

Behoefte aan (extra) ondersteuning in deze tijd?

Beste medewerker,

We zitten in een aparte tijd. Veel van de dingen die we dagelijks deden geven we nu anders vorm. Meer thuiswerken, elkaar minder ontmoeten, sociale en fysieke distantie, anders omgaan met alles wat ooit was.

Niet alles draait al zoals voorheen. En tegelijkertijd gebeuren er ook mooie dingen; er worden oplossingen gezocht en gevonden in technieken om toch het contact te kunnen houden en op afstand waar mogelijk het leven door te laten gaan. Dat is aanpassen: de een volgt met interesse de nieuwe kansen en mogelijkheden die uit de grond gestampt worden, de ander heeft veel vragen en zorg over waar dit ophoudt en hoe de wereld er ‘na corona’ uitziet. Gedachten, gevoelens en ander gedrag die je kunnen verwarren. Het houdt ons hoe dan ook nog steeds allemaal bezig.

We kunnen ons voorstellen dat het in deze tijd  lastig kan zijn om alles wat er gebeurt/ is gebeurd en je zorg hierover een plek te geven. Er is veel gebeurd en nog steeds gaande en hoe wissel je van gedachten over hoe je je hieronder voelt?

Omdat we het belangrijk vinden om in deze tijd jou waar nodig te ondersteunen hebben we contact gezocht met de coaches van PSC ’t KAN, Eric van Lierop en Nannette Mees. Zij kunnen jou helpen door met jou in gesprek te gaan over je zorg en wijze waarop je daarmee om kunt gaan. Of gewoon, omdat je behoefte hebt om je verhaal te delen. Het gesprek vindt telefonisch, digitaal en kan ook face to face plaatsvinden. Samen met collega’s of alleen, net waar je behoefte aan hebt.

Mocht je interesse hebben in een vrijblijvend gesprek hierover? Onze intake is kosteloos. Van harte welkom!