Coaching


sprong vrouw
Met coaching leer je naar jezelf en anderen te kijken op een nieuwe en verrassende manier.

Coaching geeft inzicht in je eigen emoties, handelen en denken, en leert hoe je dit zelf kunt beïnvloeden. Coaching helpt je eigen oplossingen en een weg te vinden vanuit je verlangens. Het doel van coaching is om tot gedragsverandering te komen op basis van nieuwe inzichten, gevoelens en ervaringen. Veranderen betekent dan het kunnen gaan beschikken over alternatieven in je gedrag. Je krijgt meer keus waaruit je kunt kiezen. Nieuw gedrag komt naast het oude gedrag te staan.

PSC ’t KAN helpt je om je doelen scherp te stellen.
De focus er op te richten.
Om zo de gewenste verandering zelf in gang te zetten.

Uitgangspunten coaching:

  • Vertrouwen in potenties en kracht van jou als mens.
  • Het beste uit jezelf halen. Durven doen, wat bij je past.
  • Verantwoording nemen is de kern van zelfsturing. Er is lef voor nodig om dat te doen.

Coaching is maatwerk en is vooral het leren leren vanuit heldere doelen. Het tijdig en regelmatig afstemmen op deze doelen zorgt voor sturing van het traject en dus het behalen van de gewenste veranderingen. Deze doelen zijn heel persoonlijk en zeer afhankelijk van de situatie waarin iemand zich bevindt.

Kortom: PSC ’t KAN biedt je ondersteuning waardoor je meer en beter grip op je eigen leven krijgt.