Op naar een belevenis- en servicecultuur!

juni 12, 2014 in Blogs

Gisteren in een leuk gesprek met Peer Wensink, Aicon Impact, noemde Peer de omschakeling naar een beleveniscultuur.

Vandaag zag ik bijgaand artikel langs komen. Onderstaand mijn korte samenvatting daarvan. Klik hier voor het hele artikel.
We leven in een beleveniseconomie waar organisaties die in staat zijn om belevenissen te bouwen het in deze tijd behoorlijk goed doen. Wat is daarvoor nodig?

De cultuur van een organisatie:
– heeft meestal een krachtige invloed op de resultaten.
– is bijna onmogelijk te kopiëren door de concurrentie.
– is de bron waarmee organisaties zich positief kunnen onderscheiden.

Er zijn al een paar succesvolle bedrijven met aansprekende resultaten. Kernpunt: De gewenste beleveniscultuur, de fantastische beleving door klanten gaat hand in hand met de overtuiging dat de bron van het succes ligt bij de interne bedrijfscultuur, bij de tevredenheid (het geluk) van de medewerkers. “Je blijft echt tegen de stroom in zwemmen als die laag is en met een zeven plus ben je er ook niet”

Belangrijk advies uit het artikel: “Baseer je (cultuur) waarden op feedback van jouw klanten en medewerkers vervullen hierin een cruciale en centrale rol:” Betrek je medewerkers bij het verwerken van de feedback en het ontwikkelen van de (cultuur)waarden. Maak hier een continue proces van”.
“Daar waar medewerkers constant mede-eigenaar zijn van de vertaling van waarden in alledaags gedrag ontstaat een richtlijn voor het aanspreken van deviant gedrag”. Als de waarden zijn gebaseerd op input en verwachtingen van de klant wordt het ook gemakkelijker om, mits voldoende goed begeleid, elkaar feedback te geven.

De ordinaire organisatiecultuur is opgegaan in een beleving waar het voor iedereen goed toeven is.

…….. en dus gaan wij, Nannette, Miriam en ik, dit keer samen met Martijn Vroemen, weer voor het verzorgen van een bijzondere beleving bij de teamcoachavond op woensdag 9 juli in café Bij Tante in Elst (Gld).
Klik hier voor meer informatie over deze avond.

Groet,
Eric