Home

Wij werken mee aan het beheersbaar krijgen en houden van PsychoSociale Arbeidsbelasting (PSA).
PSA wordt gezien als een van de belangrijkste factor bij een gezond werkend Nederland.

Wij zijn PsychoSociale Coaches (PSC). Bewustwording van de invloed van stress op vitaliteit staat in ons werk centraal. Het opent de deur naar werkplezier. Thema’s waarmee wij aan het werk gaan zijn:

  • Werkdruk;balans in draagkracht en draaglast.
  • Werk – Privé balans; drijfveren, kwaliteiten en keuzes op beide leefgebieden.
  • Persoonlijk leiderschap; vaardigheden in richting geven en handelen.
  • Emotiemanagement; de functie van emoties en deze managen.

Na heel veel en grootschalig onderzoek weten we welke stressoren er zijn en wat de invloed daarvan kan zijn op de beleving van werk. Ook weten we dat er naast stressoren energiebronnen kunnen zijn die de gevolgen van de stressoren beïnvloeden. Motivatie wordt in de nieuwste wetenschappelijke inzichten gezien als erg belangrijk om duurzaam te kunnen presteren.

Stressoren en energiebronnen hebben ook invloed op het gedrag van mensen.
Wij helpen, begeleiden en ondersteunen medewerkers, managers en teams bij zorg om en plezier op, bij en in het werk.

PSC ‘t KAN is een samenwerking tussen Nannette Mees en Eric van Lierop.

Wij kijken mee vooruit, doel- en resultaatgericht, omdat ‘t KAN.

De beloning

Vanuit de verbinding, de flow weer kunnen werken en leven.

Coaches, trainers.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Kleur aan uw werk en leven.

Hoe maakt u keuzes en hoe neemt u daar verantwoording voor? Wat wilt u?

Groei betekent voor ons:

Het ontwikkelen van nieuwe inzichten, alternatief gedrag ontdekken en leren gebruiken.

Groei van persoonlijke en professionele effectiviteit!

Uzelf prettig voelen door zelf ‘aan het roer’ te staan. Wij coachen en trainen u graag!

Sociale teaminnovatie

Transparant, kloppende feed-back, benutten van menselijk potentieel