Voor uw werk


Inspirerende werkgevers, managers, medewerkers en teams blijven zich continu ontwikkelen!

investeren2

Wat levert coaching en training op?

 • Inzicht in het functioneren van medewerkers, managers en teams.
 • Handvatten voor betere prestaties.

 • Klantvriendelijkheid, ook bij medewerkers onderling.
 • Fluitend naar het werk.

 • Met plezier en voldoening kunnen functioneren.
 • Actief bijdragen aan een gezond en renderend bedrijf.

 • Het voorkomen en verminderen van ziekteverzuim.
 • Het verbeteren van het bedrijfsresultaat.

Onze coaching en trainingen zijn gezonde en renderende investeringen!

(klik hieronder voor meer informatie)

Resultaten uit eerdere trajecten:

 • Ik heb mijn manager tijdens het coachingstraject zich substantieel zien verbeteren op het vlak van gedrag, rust in optreden, overzicht en tactisch inzicht, inzicht in effect eigen interventies en leren zien dat meerdere interventies mogelijk zijn (dus daadwerkelijk zichtbaar resultaat);
 • De ontwikkeling was duidelijk te zien bij de presentatie die hij onlangs gaf. Er werd met aandacht naar hem geluisterd, wist humor goed te gebruiken, lastige zaken werden besproken, hij bleef rustig en bij het onderwerp. Mijn complimenten.
 • Ik heb nu een betere communicatie en samenwerking met mijn leidinggevende. Ik krijg meer gedaan en wordt beter gehoord en gezien;
 • Ik heb geleerd om mijn verantwoording te zien en te nemen en niet meer steeds naar anderen te wijzen. Het geeft mij nu meer controle over mijn werkzaamheden en doelen;
 • Ik accepteer nu beter hulp van mijn teamgenoten en leer van hen. Ik voel me meer op mijn plek in het team;
 • Ik durf me nu ook op het werk kwestbaarder op te stellen met als resultaat dat er beter naar mij geluisterd wordt en dat andere en betere oplossingen zich aandienen;
 • Ik kan nu veel meer vanuit mezelf leiding geven aan het team. Teamleden ervaren nu meer echte aandacht en openheid;
 • Ik voel me veel fitter en energieker. Ik ben meer begaan met mijn werk, ik stel dingen minder uit en kan beter de juiste keuzes maken;
 • Ik heb geleerd te kiezen en te gaan voor mijn doelen;
 • Ik heb geleerd om te gaan met veranderingen op het werk zonder mezelf te verliezen en ziek te worden, want dat laatste wilde ik niet nog eens laten gebeuren;
 • Ik weet nu beter wat ik wil en ook steeds meer hoe ik het wil;
 • Dank voor het doorsturen van het artikel, ik vond het zeer interessant en ergens erg emotioneel om dit te lezen. Het is een andere manier van bekijken waar ik aan moet wennen maar waardoor ik me ook heel blij voelde toen ik het las!

Modeltraject:

Het doel van coaching is om tot gewenste gedragsverandering te komen.
Het modeltraject kent 4 fasen.

Wij zijn van mening dat iedereen uniek is en dat iedereen zijn of haar eigen traject volgt en zou mogen volgen.
Onderstaand modeltraject is dan ook slechts een indicatie.

   1. Eerste fase:
    Eerste fase bestaat uit een intakegesprek, onderlinge afstemming over de klik, het doel en ons voorstel voor de vervolg fasen.
    Wordt na de intake besloten om te stoppen, brengen we de intake niet in rekening.
   2. Tweede fase:
    Eerste afspraken met 2-wekelijkse frequentie. Is bedoeld om direct meters te maken en tot eerste inzichten en tot nieuwe ervaringen te komen.
    De eerste fase bestaat uit gemiddeld 2 tot 3 gesprekken.
   3. Derde fase:
    In deze fase wordt de frequentie van de gesprekken verlaagd naar maandelijks. De nieuwe inzichten worden verder uitgeprobeerd, getoetst en deze gesprekken zijn belangrijk voor de ondersteuning en verankering.
    Gemiddeld zijn dit 2 tot 3 gesprekken.
   4. Vierde fase:
    Een vervolgafspraak na driekwart- tot een jaar. Een gesprek om samen vast te stellen hoe het gaat en wat er nog aan extra’s nodig is. Ook dit gesprek kan gezien worden als ondersteuning en borging van het gewenste gedrag.