Visie en missie


Post-it psc omdat
“We invite you to change perspective“.

Onze Kerngedachte.
Andere perspectieven zien en ervaren nodigt uit om nieuwsgierig te zijn. Het activeert om te groeien en te ontwikkelen. Het geeft bestaansrecht en betekenis. En het is een inspiratiebron en uitdaging om anderen en onszelf daarmee te blijven verrassen.
 
Onze Visie:
“Een bedrijf groeit in de mate waarin de mensen groeien” waarbij:

  • Zelfreflectie leidt tot zelfsturing;
  • Betrokken zijn leidt tot bevlogenheid;
  • Autonomie leidt tot in verbinding kunnen zijn met jezelf en anderen;
  • Regie ervaren leidt tot verantwoordelijk voelen;

Kortom, plezier en persoonlijke ontwikkeling leidt tot goed werknemerschap.
Dit geldt ook voor onze samenwerking bij PSC ’t KAN.
En we maken daarbij graag gebruik van collegacoaches om ons te helpen in onze groei en ontwikkeling.
 
Onze Missie
Als psychosociale coaches begeleiden en inspireren we anderen naar betekenisvol zijn en duurzaam inzetbaar in hun leven en werk.
Vanuit samen delen, spelen en helen zorgen voor ontwikkeling en vertrouwen in jezelf.
Dit doen we door bewust te zijn van autonomie, kracht, invloed en levenswijsheid.

PSC staat voor PsychoSociale Coaching.

Psychosociale coaching staat als vakgebied tussen het coachen op specifieke doelen en de psychotherapie voor specialistische behandelingen.

PsychoSocialeCoaching1

Psychosociale coaching richt zich op het inzetten en benutten van alle zichtbare en verborgen kwaliteiten. Het betrekken van alle leefgebieden geeft vaak een goed beeld en inzicht in de kwaliteiten. Belangrijk zijn preventie, toename van welbevinden, het ontwikkelen van potentieel en zelfsturend vermogen.