Visie en missie


Post-it psc omdat
“We invite you to change perspective“.

Onze Kerngedachte:

Andere perspectieven zien en ervaren nodigt uit om nieuwsgierig te zijn. Het activeert om te groeien en te ontwikkelen. Het geeft bestaansrecht en betekenis. En het is een inspiratiebron en uitdaging om anderen en onszelf daarmee te blijven verrassen.

Onze Visie:

Door inzicht gevende en stimulerende coaching/training aan te bieden zorgen we voor meer vertrouwen, geluk en regie bij onze medemens.

Onze Missie:

Uitdagend, inspirerend en actief bijdragen aan zin- en betekenisvol werken en leven.

Onze Aanpak:

Nieuwsgierigheid opwekken om jezelf meer te verbinden met dat wat jou gelukkig maakt en energie geeft.

PSC staat voor PsychoSociale Coaching.

Psychosociale coaching staat als vakgebied tussen het coachen op specifieke doelen en de psychotherapie voor specialistische behandelingen.

PsychoSocialeCoaching1

Psychosociale coaching richt zich op het inzetten en benutten van alle zichtbare en verborgen kwaliteiten. Het betrekken van alle leefgebieden geeft vaak een goed beeld en inzicht in de kwaliteiten. Belangrijk zijn preventie, toename van welbevinden, het ontwikkelen van potentieel en zelfsturend vermogen.