Functionerings‘team’gesprek


Hoe vergroot je de betrokkenheid bij de prestatie van je afdeling, team en medewerkers?

Dat doelen, plannen en resultaten betekenis krijgen en gedragen worden door iedereen?Raften 3

Als manager of teamleider ben je veel tijd kwijt aan het voeren van functioneringsgesprekken. Wel nuttig want je wilt dat je team en je medewerkers optimaal functioneren. Meestal vinden de gesprekken 1 op 1 plaats. Is dit van oudsher zo of kies je daar heel bewust voor?

Met de 1 op 1– gesprekken loop je het risico dat binnen het team onduidelijk is welke afspraken er precies gemaakt zijn. Een ieder lijkt zijn/haar eigen taakstelling en doelen te krijgen. De inhoud van de gesprekken worden veelal via de informele weg binnen het team gedeeld. Dit zorgt voor onduidelijkheid en onrust.
En niet te vergeten de tijd die je kwijt bent aan het voeren van al deze gesprekken …..
Volgens ons zorgt dit niet voor de juiste focus.

Voor ons hoeft je niet harder te werken. Je werkt immers al hard.

Wij denken dat je op sommige vlakken nog wel ‘verrassender’ kunt werken waarbij:

 • Openheid en duidelijkheid gecreëerd wordt over doelen en taakstelling.
 • Openheid en duidelijkheid gecreëerd wordt over het gezamenlijk functioneren.
 • Iedereen gezien en gehoord wordt over de ontwikkelingen van het team en de eigen ontwikkeling.
 • Ontwikkelingsdoelen en afspraken op team- en medewerker- en organisatieniveau breed gedragen en gesteund worden.

Samen met het team het voeren van een functionerings’team’gesprek.

Wij vinden dit passen bij het werken met belangrijke waarden zoals transparantie, verbinding, vitaliteit en vertrouwen.
Gezamenlijk verantwoording voelen en regie hebben over wat er op de werkvloer gebeurt, dit zichtbaar maken om vervolgens met duidelijke ontwikkeldoelen en afspraken een volgende stap in het functioneren te kunnen maken. Als team en als medewerker van het team. Gericht op de ontwikkeling van het team en op de persoonlijke groei van de medewerkers.

De training bestaat uit 3 dagdelen + een intake (1,5 uur) + een evaluatie (1,5 uur).

Intake:

 • Inventariseren van wensen, visie, missie en kerngedachte van de organisatie.
 • ‘Stip op de horizon’ bepalen.
 • Dagdeel 1:

  • Samen in gesprek zijn over wensen, visie, missie en kerngedachte van de organisatie.
  • Veilig in gesprek zijn over het ‘team’functioneren.
  • Ervaren om daarin positie te nemen en uit te spreken wat daarin nodig is.
  • Herkennen en erkennen van wat speelt en concretiseren van doelstellingen.

  Dagdeel 2:

  • Leren reflecteren op persoonlijk- en teamniveau.
  • Actief leren hoe je als team doelstellingen kunt realiseren.
  • Herkennen hoe je regie kunt nemen om stappen te maken in het proces en weten wat daar voor nodig is naar (nog) beter gedrag
  • Concrete afspraken maken over functioneren.

  Dagdeel 3:

  • Inspiratie opdoen voor en door feedforward.
  • Inventariseren van (tot nu toe) behaalde resultaten.
  • Borgen van veiligheid en vertrouwen