Veerkracht


draaglast draagkracht
Zorg voor de medewerker, manager en het team bij een (ingrijpende) verandering is belangrijk.
Het proces verloopt sneller, kost minder geld en is bepalend voor het behouden van werkplezier en welbevinden.

(Ingrijpende) veranderingen en het daarbij behorend verlies horen bij het leven. Dit kan zijn bij een reorganisatie, verandering van baan/team/functie, verlies van een dierbare, van gezondheid, door echtscheiding en ook verlies van inspiratie, ambitie, waarden en normen.

Inzicht op wat de verandering met je doet inspireert en bevordert het doelgericht actie nemen. Het verwerken van het verlies is een belangrijke taak die we te doen hebben.

Veerkracht ontwikkelen heeft te maken met de balans tussen draagkracht en draaglast. Draagkracht bestaat uit energiegevers en draaglast bestaat uit energievreters. Is deze balans verstoord, dan ontstaat er weerstand en ongemak; de hakken of kop in het zand, het bijltje erbij neer, op de barricade.

Aan het vergroten van de draagkracht besteden we veelal voldoende aandacht.
Aan het verminderen van de draaglast nauwelijks. PSC ’t KAN doet dit wel!

Resultaat:
* Inzicht en bewustwording op wat verlies kan doen m.b.t. gevoelens, gedachten en gedrag op de werkvloer.
* In dialoog hierover creëert ruimte en resulteert in meer perspectief ervaren en doelgericht actie kunnen ondernemen.
* Gezonde afstemming behouden met medewerkers onderling en met leidinggevende.
* Dat medewerkers en managers zich gezien, gehoord en gesteund voelen in hun proces en niet uitvallen.
* De organisatie, het team en de medewerker veerkrachtig en vitaal blijft en de doelen weet te behalen.

We werken interactief vanuit praktische modellen zoals de Transitiecirkel én met theorie over veranderingsprocessen met aandacht voor verwerken en afscheid nemen. Zo worden er concrete handvatten aangeboden om de veerkracht te kunnen blijven waarborgen.

Wij kennen 3 trajecten:
1. Coaching van de medewerker, individueel traject. 5 tot 6 afspraken inclusief intake.
Elke afspraak duurt gemiddeld 1,5 uur.
2. Coaching van de leidinggevende, individueel traject, 5 tot 6 afspraken inclusief intake.
Elke afspraak duurt gemiddeld 1,5 uur.
3. Begeleiding van het team. 3 bijeenkomsten van elk 3,5 uur. Bij meer dan 6 deelnemers komen wij met 2 begeleiders.
Wij werken graag op een externe locatie.

Succesvolle coaching en training bij (ingrijpende) veranderingen, omdat ’t KAN!