Een team is niet maakbaar maar je kunt er wel aan werken!

mei 5, 2014 in Blogs

Conclusie over teamwerk:
Verwacht niet dat je met een aantal simpele trucs een ideaal team kunt smeden. Maar als je met een paar mensen geïnspireerd wilt samenwerken, verwacht dan ook niet dat het altijd vanzelf gaat. Geef het team aandacht en zorg. Sta eens echt stil bij ‘hoe het gaat’. Neem de tijd met elkaar om – los van de inhoud – te beluisteren hoe iedereen erbij zit. Stop de waan van de dag en loop gezamenlijk de succesfactoren na. Soms geeft dat opluchting, soms is het even slikken. Teamwerk is niet altijd makkelijk maar het is zeer de moeite waard.

Lees hier meer over onze begeleiding van teams en hun functioneren.

Onderstaand een artikel over teamwerk geschreven door Martijn Vroemen.
Het teamwiel.
Een handig model, maar géén blauwdruk voor succes, is het teamwiel of ‘Karrewiel’, bestaande uit zes succesfactoren, die in hun samenhang, indien vervuld, het ontstaan van een (h)echt team niet garanderen maar wel dichterbij brengen. Teams blijken uitstekend in staat om het eigen functioneren te evalueren en te beoordelen. Het teamwiel maakt praten over het team makkelijker en meer gericht. Meestal weet het team zonder het model ook wel waar de schoen wringt.

Martijn’s Advies: graaf en vraag door bij de werken aan teamwerk. Bij echte pijn wil het team wel eens uitwijken in een snelle probleemdefinitie. Dóórvragen op concreet gedrag, op praktijkvoorbeelden, desnoods op de persoon af, kan helpen om een slag dieper te komen. In het gevoelsleven van een team, in de onderstroom van de teamdynamiek zitten soms dieperliggende patronen van belangentegenstellingen, vooroordelen, angsten of irritaties.

Gebruiksaanwijzing bij het teamwiel:
• Elk factor kan ¬hel¬pen bij het vormen van een effectief team.
• Het wiel is rond. De zes factoren hangen onderling samen.
• De factoren zijn in evenwicht.
• Een groot wiel loopt soepeler dan een klein wiel. Elk team kan groeien.
• Een wiel met meer spaken is steviger. Elk team kan eigen factoren formuleren.
• Probeer elk van de succesfactoren te vertalen in concreet gedrag.

De zes succesfactoren met behorende resultaten zijn:
• Motiverende doelstellingen, uitdaging.
• Gedeelde verantwoordelijkheid, energie.
• Open communicatie, ontwikkeling.
• Respect voor verschillen, vertrouwen.
• Flexibel aanpassen, helderheid.
• Initiatief tonen, verbinding.

Klik hier voor het hele artikel.